Равенство между половете

1.Полова дискриминация - комплекс от предразсъдъци и проява на дискриминация или омраза към хората, насочена в зависимост от техния пол, но терминът може да се отнася и до принципното разделение на хората по този признак.

      Най-крайната и очевидна форма на полова дискриминация е сексуалният тормоз. Основно проявление на полова дискриминация при упражняване на правото на труд е т.нар. стъклен таван в кариерното развитие на жените.

2.“Мъжки комплекс” - биологично-заложено поведение при мъжете. Това поведение не позволявало на мъжката психика да приеме идеята за равенство, свобода и независимост на жените. Консервативното мъжко съзнание отхвърляло стремежите на феминистките движения през 19-ти и половината от 20-ти век.