Защо и как трябва да се борим с климатичните промени

В последните няколко десетилетия температурите са се покачили, сезоните на горските пожари са станали с месеци по-дълги от преди, ледът в Антарктика е започнал да се топи 6 пъти по-бързо, цветовете на кораловите рифове са избелели и комарите са разширили своята територия и са способни да разпространяват болести до повече хора.

Всички тези промени са причинени от промяната в климата. А промяната в климата е причинена основно от нас.

Хората оказват влияние върху климата чрез изсичането на горите, изгарянето на изкопаеми горива, масовото отглеждане на добитък и други дейности. Тези дейности добавят огромни количества парникови газове към тези, които вече се отделят по естествен път, и така те засилват парниковия ефект и глобалното затопляне.